ПУБЛІЧНЕ СПРОСТУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ВИМОГ ВІД ДО УААСП ДО ПО УЛАСП

Останнім часом контрагентам приватної організації «Українська ліга авторських і суміжних прав» стали надходити листи від державної організації «Українське агентство з авторських і суміжних прав», які містять неправдиву інформацію і незаконні вимоги. Зокрема, в листах міститься заява про те, що ДО УААСП є єдиною в Україні організацією колективного управління, яка управляє правами на музичні твори іноземних суб’єктів авторського права, а саме організацій колективного управління. На підставі тільки цього твердження в своїх листах ДО УААСП начебто забороняє ПО УЛАСП надавати дозволи будь-яким користувачам для здійснення публічного сповіщення та/або виконання творів з репертуарів цих іноземних авторсько-правових організацій.

З огляду на це, вважаємо за необхідне повідомити користувачів, які мають чинні угоди з ПО УЛАСП, що інформація надана в листах ДО УААСП не відповідає дійсності, вимоги не мають законних підстав, а самі листи за своєю суттю є проявом недобросовісної конкуренції. Реальною метою таких дій Державної організації УААСП є намагання переконати користувачів музичного контенту у «безальтернативності» свого «товару» і штучно збільшити потік роялті на свою користь.

Насправді заяви ДО УААСП є нічим іншим, ніж викривленням реальності. По-перше, вимагати вилучення творів із дозволів організацій колективного управління можуть тільки суб’єкти авторського права, яким не є ДО УААСП. Це випливає з ч. 2 Статті 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права», в якій йдеться про те, що «суб’єкти авторського права, які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами, мають право вимагати вилучення із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління шляхом укладання договорів з особами, які використовують ці об’єкти».

При цьому, жоден із суб’єктів авторського права (в тому числі закордонних) не вимагав вилучення його творів із використання ПО «Українська ліга авторських і суміжних прав». Тобто ПО УЛАСП управляє цими правами на законних підставах, маючи відповідні договори з суб’єктами авторського права – правовласниками.

По-друге, ДО УААСП не має повноважень забороняти ПО УЛАСП надавати дозволи на використання творів з каталогів вищеназваних суб’єктів авторського права. Ці дії ДО УААСП є незаконним намаганням перебрати на себе права суб’єктів авторського права і суперечать Розділу IV Закону України «Про авторське право і суміжні права». Відповідно до цього розділу, організація колективного управління (або державна організація, яка управляє майновими авторськими правами, якою є ДО УААСП) не наділена правом самостійно забороняти іншим організаціям колективного управління реалізовувати їм їхні повноваження.

По-третє, договори ДО УААСП, на які вона зазвичай посилається, укладені не з іноземними суб’єктами авторського права, а з іноземними організаціями колективного управління. Організація ж колективного управління не є суб’єктом авторського права, що підтверджується, в тому числі, роз’ясненням Пленуму Верховного суду України №5 від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (див. п. 7 Постанови).

Отже, просимо не вчиняти жодних дій пов’язаних із зазначеними листами ДО УААСП, якщо вони надійшли на Вашу адресу. Ми гарантуємо, що вимоги державної організації УААСП не несуть жодної реальної загрози для користувачів, до того ж вони є незаконними. Про це свідчить судова практика, адже суд України залишає позовні вимоги Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» без задоволення.

Щоб не бути голослівними, наводимо результати судових спорів, які мали місце в останні кілька років за наслідками позовів державної організації УААСП до користувачів, в яких були чинні договори з ПО УЛАСП:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42148623
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41413766
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42171282
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45832332
www.reyestr.court.gov.ua/Review/41173606

Ще раз наголошуємо, що договір з ПО УЛАСП – це повна гарантія легальності і надійний захист від претензій як контролюючих органів держави, так і третіх осіб. У разі виникнення таких претензій, ПО УЛАСП захищає користувачів, у тому числі в судах України. Ефективність цього захисту наочно демонструють наведені вище результати судових спорів.